Προιόντα

Τα Προιόντα μας

1. Μαύρη P.S. (Πολυστερίνη- Ενισχυμένη)

Παράγεται από δίσκους σποράς ή μεταφοράς φυτών, οι οποίοι πλένονται και επεξεργάζονται στις γραμμές παραγωγής.

2. Super Clear – Διάφανα Υλικά L.D.P.E. (Χαμηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο)

Παράγονται από διάφανα βιομηχανικά ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά του supermarket αποκλειστικά με διαδικασία πλυντηρίου.

3. Clear – Διάφανα Υλικά L.D.P.E. (Χαμηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο)

Παράγονται από διάφανα υλικά αποκλειστικά με διαδικασία πλυντηρίου.

4. Black L.D.P.E. (Χαμηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο)

Παράγεται από επιλεγμένα υλικά με τη διαδικασία πλυντηρίου για συσκευασία και σωλήνα.

5. Μπλε L.D.P.E. (Χαμηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο)

Παράγεται από επιλεγμένα ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά και βιομηχανικά

6. Meli L.D.P.E. (Χαμηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο)

Παράγεται από επιλεγμένα ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά και βιομηχανικά

7. Stretch film -Linear L.L.D.P.E (Γραμμικό Πολυαιθυλένιο Χαμηλής Πυκνότητας)

Παράγεται από επιλεγμένα ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά και βιομηχανικά

8. Λειτουργία Φασόν με χρήση κοπτικών και μηχανημάτων αναγέννησης.