Η Εταιρεία

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 με έδρα το Σχηματάρι- Βοιωτίας, σε ιδιόκτητο κτίριο 1700 τ.μ. επί οικοπέδου 7000τ.μ.

Ο σκοπός της εταιρείας είναι η αναγέννηση Scrap (βιομηχανικά και μπλε κάδου) διαφόρων προϊόντων. Το 2009 άρχισε την επένδυση σε μηχανήματα για την παραγωγή πρώτης ύλης (κόκκος) από ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά.

Οι γραμμές πλυντηρίου ολοκληρώθηκαν το 2015 και συνεχίζουν να εκσυγχρονίζονται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και τον όγκο παραγωγής.

Σήμερα η εταιρεία έχει αξιόλογα προϊόντα και επιλεγμένους πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διαθέτει άδειες λειτουργίας με όλους τους περιβαλλοντικούς όρους, έχει βιολογικό καθαρισμό και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Απεναντίας προσφέρει κοινωνικό έργο, ανακυκλώνοντας χιλιάδες τόνους πλαστικής συσκευασίας και άλλων συναφών ειδών που θα κατέληγαν στη χωματερή.

Η όλη προσπάθεια για να επιτευχθούν αυτές οι καινοτομίες απαιτήθηκε επαγγελματική γνώση και μεγάλο επενδυτικό κεφάλαιο.

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
με όλους τους περιβαλλοντικούς όρους

ΑΔΑ:7ΨΞ87ΛΗ-Θ0Ψ

Η παραπάνω άδεια μας επιτρέπει να παραλαμβάνουμε και να επεξεργαζόμαστε τους παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ

Κωδικοί ΕΚΑ:

02 01 04 – απορρίμματα πλαστικών (εκτός της συσκευασίας)

12 01 05 – αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών

15 01 02 – Πλαστική συσκευασία

19 12 04 – πλαστικά και καουτσούκ

Η παραπάνω άδεια λειτουργίας συνοδεύεται και από άδεια περιβαλλοντικών όρων

ΑΔΑ:Β4ΘΓΟΡ10-ΖΝ9

Που της επιτρέπει την ανακύκλωση των παραπάνω κωδικών ΕΚΑ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 7.000 m2 στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Atalanta Plast